TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU
41/3- 41/4 Bis Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
P: ((84-8) 3526 8184 - 3526 8185 - Fax: (08) 3526 8187